Din browser: Internet Explorer

Din IP adresse: 3.85.80.239


ANSVAR:
Dateco er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor brugeren for indirekte skade eller følgeskader, også selv om den fjernbetjente hotline er direkte årsag dertil.
Herunder kan nævnes tab af forventet profit, datatab, reetablering, eller anden lignende følgeskade.Kontakt os
Dateco ApS - Storgaden 7A, 6052 Viuf
Telefon: 76 700 600 - E-mail: kontakt@dateco.dk - www.dateco.dk
CVR: 26480817